A- A A+

አርስተ ዜና
  • Loading

ዜና

ስለ ብሮድካሥት ባለሥልጣን አንዳንድ ነገር

በሀገራችን ለበርካታ ዘመናት መገናኛ ብዙኃን ከፕሮፓጋንዳ ፍጆታነት ውጭ እምብዛም ለህዝብና ሀገር ጥቅም ሲውሉ አይታይም ነበር፡፡ በዚህ ሶስት 10 ዓመታት የተፈጠረው አዲስ የሚዲያ ነፃነት ተከትሎ በዓይነትና በባለቤትነት ሁኔታ እየተበራከተ መጥቷል፡፡

በአሁኑ ሰዓት የሚዲያው ኢንዱስትሪ ከአንድ ወገን ሃሳብና እምነት ማሰራጨት ወጥቶ የብዙሃን አስተሳሰብና እምነት ማንሸራሸሪያነት መድረክ ወደ መሆን ተሸጋግሯል፡፡

ከስር የተገለፀው መረጃም የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለሥልጣን በአዋጅ ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ የሚዲያ ብዙሃነትና ተደራሽነት ለማስፋፋት ባደረገው ጥረት መሰረት በሃገራችን ፈቃድ የተሰጣቸው የብሮድካስት አገልግሎት ሚዲያዎች ዓይነትና ብዛት ምን እንደሚመስል የሚሳይ ነው፡፡

  የብሮድካሥት ሚዲያ ዕድገት ንፅፅር ከባለቤትነት አንፃር
ተቁ የባለቤትነት ሁኔታ ከ1983 ዓ.ም በፊት ከ1983 በኋላ   ምርመራ
ሬዲዮ ቴሌቭዥን ሬዲዮ ቴሌቭዥን  
ቴሪስተሪያል ሳተላይት ሳተላይት ቴሪስተሪያል
1 የህዝብ 1 1 10 5 8 3  
2 የንግድ ­­--- ­--- 12 (23 ቅርንጫፍ ጣቢያዎች) ­­--- 18 ---

     9 ሬዲዮና 14 ተሌቭዝን ጣቢያዎች በመደበኛ ስርጭት ላይ፤

      3 ቴሌቪዥን ጣቢያዎች በሙከራ ስርጭት ላይ፤

      3 ሬዲዮና 1 ቴሌቪዥን በዝግጅት ላይ ይገኛል፡፡

3 የማኅበረሰብ ­­--- ­--- 49 ­­--- ­--- --- 31 ጣቢያዎች በስርጭት ላይ እና 18 በሂደት ይገኛል ላይ
ድምር 1 1 71 5 26 3  
                   

ባለስልጣኑ ሚዲያን በተቆጣጣሪነት መንፈስ ለማስተካከል ጥረት ከማድረግ ይልቅ የሚዲያ ባለሙያዎችን አቅም ማጎልበት ላይ ትኩረት አድርጎ ይሰራል ተባለ፡፡

ባለስልጣኑ ሚዲያን በተቆጣጣሪነት መንፈስ ለማስተካከል ጥረት ከማድረግ ይልቅ የሚዲያ ባለሙያዎችን አቅም ማጎልበት ላይ ትኩረት አድርጎ ይሰራል ተባለ፡፡

የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ከአዲስ አበባ ዩንቨርስቲና ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የልማት ፕሮግራም ጋር በመተባበር አለም አቀፍ የፕረስ ነፃነት ቀንን በፓናል ውይይት አክብሮ ውሏል፡፡

በዓሉ “ሚዲያ ለዲሞክራሲ፡- ጋዜጠኝነትና ምርጫ በዘመነ መረጃ ብክለት” (“Media for Democracy; Journalism and Elections in Times of Disinformation”) በሚል ዓለም አቀፍ መሪ ሃሳብ የክልልና የፌደራል የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን እና የሚዲያ ሃላፈዎች፤ ነባርና ወጣት ጋዜጠኞችና ባለድርሻ አካላት በተገኙበት በአዲስ አበባ ዩንቨርስቲ ቢዝነስ ፋኩልቲ እሸቱ ጮሌ መሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ ተከብሯል፡፡

የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ዶ/ር ጌታቸው ድንቁ በዕለቱ እንደተናገሩት ዓለም አቀፍ የፕሬስ ነፃነት ቀን በኢትዮጵያ እንዲከበር መደረጉ በህትመትና በኤሌክትሮኒክስ ሚዲያው ላይ እየተደረጉ ያሉትን ለውጦች ከማበረታታት በተጨማሪ የህብረተሰቡን ፍላጎት ታሳቢ ያደረገ ወቅታዊ፤ ታማኒነት ያለው፤ ሙያዊ ስነምግባር የተላበሰና ነፃነቱን ተብቆ የሚሰራ የሚዲያ ባለሙያ እንዲፈጠር ያግዛል ብለዋል፡፡

ባለስልጣኑ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችን አቅም የማጎልበት ስራ አጠናክሮ ይቀጥላል ተባለ

የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ከተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም (UNDP) እና ከፌደራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ጋር በመተባበር የፍ/ቤትና የፍርድ ሂደት ነክ ጉዳዮችን አዘጋግብ በተመለከተ ከመጋቢት 26-27/7/11 ዓ.ም በአዳማ ከተማ ለመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጥቷል፡፡ 

የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አቶ ሰለሞን ተስፋዬ ስልጠናውን ሲከፍቱ እንደተናገሩት መገናኛ ብዙሃን እርስ በርሳቸው በመተራረም ሃገራዊ ሃላፊነታቸውን እንዲወጡ ለማስቻል ተቋሙ ድጋፍና ክትትል ከማድረግ በተጨማሪ መድረክ በማመቻቸት ሃሳባቸውን እንዲያሸራሽሩና ልምድ እንዲለዋወጡ ያደርግል ፤ብለዋል፡፡

በመሆኑም የፍ/ቤትና የፍርድ ሂደት ነክ አዘጋግብ ላይ የሚታዩ ችግሮችን ለመቅረፍ እንዲሁም በሌሎች ዘገባዎች ላይ የሚስተዋሉ የአቅም ክፍተቶችን ለመሙላት የባለሙያዎች አቅም የማጎልበት ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል፡፡

የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ከተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም (UNDP) እና ከፌደራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ጋር በመተባበር የፍ/ቤትና የፍርድ ሂደት ነክ ጉዳዮችን አዘጋግብ በተመለከተ ከመጋቢት 26-27/7/11 ዓ.ም በአዳማ ከተማ ለመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጥቷል፡፡

የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አቶ ሰለሞን ተስፋዬ ስልጠናውን ሲከፍቱ እንደተናገሩት መገናኛ ብዙሃን እርስ በርሳቸው በመተራረም ሃገራዊ ሃላፊነታቸውን እንዲወጡ ለማስቻል ተቋሙ ድጋፍና ክትትል ከማድረግ በተጨማሪ መድረክ በማመቻቸት ሃሳባቸውን እንዲያሸራሽሩና ልምድ እንዲለዋወጡ ያደርግል ፤ብለዋል፡፡

በመሆኑም የፍ/ቤትና የፍርድ ሂደት ነክ አዘጋግብ ላይ የሚታዩ ችግሮችን ለመቅረፍ እንዲሁም በሌሎች ዘገባዎች ላይ የሚስተዋሉ የአቅም ክፍተቶችን ለመሙላት የባለሙያዎች አቅም የማጎልበት ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል፡፡

Page 1 of 3

JoomShaper