A- A A+

አርስተ ዜና
  • Loading

ዜና

መገናኛ ብዙኃንን ለማስፋፋት በቁርጠኛነት እየሰራ መሆኑን ባለሥልጣኑ ገለፀ

መገናኛ ብዙኃን ለሀገር ልማትና እድገት እንዲሁም ለዲሞክራሲ መጎልበት ያላቸው ሚና ከፍተኛ በመሆኑ ዘርፉን በሚፈለገው መጠን ለማሳደግ በቁርጠኛነት እየሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለሥልጣን ገለፀ፡፡ ባለስልጣኑ ዓባይና ብስራት ለተባሉ ሁለት የንግድ ኤፍ. ኤም. ሬዲዮ ጣቢያዎች ሰኔ 11/2006 ዓ.ም. ፈቃድ ሰጠ፡፡ የባለሥልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ልዑል ገብሩ በፈቃድ አሰጣጥ ስነ-ስርዓቱ ላይ እንደተናገሩት መገናኛ ብዙኃን ለሀገር ልማት ከፍተኛ ሚና ስለሚጫዎቱ ባለሥልጣኑ ለሚዲያ መስፋፋት በቁርጠኛነት እየሰራ ይገኛል፡፡

ከዚህ አንፃር መገናኛ ብዙኃን የሃሳብ ነፃነትን አስመልክቶ ሕገ-መንግስት የደነገጋቸው አንቀፆች ተግባራዊ የሚደረግባቸው መሳሪያዎች በመሆናቸው ባለሥልጣኑ ድጋፉን አጠናክሮ ይቀጥላል በማለት ተናግረዋል፡፡ እንደምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ገለጻ ባለስልጣኑ የግሉ ዘርፍ ሊሰማራባቸው የሚችል የንግድ ኤፍ.ኤም. ሬዲዮዎ ሞገዶችን ለውድድር ያቀረበ ቢሆንም በባሕርዳርና ሃዋሳ ከተሞች ለሚከፈቱ ጣቢያዎች ምንም አመልካቾች አልቀረቡም፡፡ በአዲስ አበባ ከተማም ለቀረቡ ሞገዶች በሚፈለገው ደረጃ ብቃት ያላቸው ተወዳዳሪዎችን ማግኘት እንዳልተቻለ አቶ ልዑል የገለፁ ሲሆን ይህም በዘርፉ ያለው የግል ተወዳዳሪ ብቃትና ፍላጎት አነስተኛ መሆኑን እንደሚያሳይ ተናግረዋል፡፡

ተደራሽና ጥራቱ የተጠበቀ መገናኛ ብዙሃን መፍጠር ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ መሆኑን ተገለፀ

የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለሥልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ልዑል ገብሩ መ/ቤቱ ተደራሽና ጥራቱ የተጠበቀ መገናኛ ብዙሃን ለመፍጠርውጤታማ ስራዎች ማከናወኑን ጠቅሰውበቀጣይም በተጠናከረ መልኩ መስራት እንደሚገባ ገለፁ፡፡

 ለየዘናዎቻችን አስተያየት መስጠት ከፈለጋችሁ በየዘናዎቹ ስር ያለውን comment የሚለውን ክሊክ በማድረግ አስተያየት እንድትሰጡን በአክብሮት እንጠይቃለን፡፡

JoomShaper
CLOSE WINDOW   X

የአድራሻ ለውጥ

የኢትዮጵያ ብሮድካስት በለስልጣን ለተገልጋዮቹ የበለጠ ቀልጣፋና ምቹ አገልግሎት ለመስጠት እንዲያስችለው ቀደም ስል ዑራኤል ቤተክርስቲያን አካባቢ ይጠቀምበት ከነበረው ኃይለዓለም ህንፃ በመልቀቅ ከሜክሲኮ ወደ ቄራ በሚወስደው መንገድ ከፌደራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ወረድ ብሎ ፅለረ ህንጻ ጎን ወዳለው ህንፃ የተዛወረ መሆኑን ለክቡራን ተገልጋዮቹ ያሳውቃል፡፡