A- A A+

አርስተ ዜና
  • Loading

ዜና

የባለሥልጣኑ ሠራተኞች የሰንደቅ ዓላማ ቀን በዓል አከበሩ

የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለሥልጣን ሠራተኞች “በሕዛባዊ ተሳትፎ ሕዳሴዋን በማረጋገጥ ሰንደቅ ዓላማዋን ከፍ ከፍ ለማድረግ እየተጋች ያለች አገር- ኢትዮጵያ !!” በሚል መሪ ቃል ለ8ኛ ጊዜ እየተከበረ ያለውን የሰንደቅ ዓላማ ቀን በዓልን በመ/ቤቱ የመሰብሰቢያ አዳራሽ በተለያዩ ዝግጅቶች አከበሩ፡፡
በበዓሉ ፅሑፍ ያቀረቡት በባለሥልጣኑ የሕዝብ ግንኙነት ማስተባበሪያ ኃላፊ አቶ ወርቅነህ ጣፋ የሰንደቅ ዓላማ አሰቃቀልና አጠቃቀም፣ ስለተከለከሉና ቅጣት ስለሚያስከትሉ ተግባራት እንዲሁም ሌሎች የሰንደቅ አላማ አዋጅ ቁጥር 654/2001 ድንጋጌዎች የዳሰሱ ሲሆኑ የአዲሲቷ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ተዋደው፣ ተቻችለው፣ ተደጋግፈው፣ ተከባብረውና የበለጸገ ማኅበራዊ ካፒታል ገንብተው እንዲኖሩ የሚያደርግ የኢትዮጵያ ሕዝቦች የአብሮነት ሙጫ ወይም ማኅበራዊ ትስስር መገለጫ ነው ብለዋል፡፡
በተጨማሪም በአሁኑ ወቅት አገራችን ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት ትታወቅበት በነበረው ድህነትና ኃላ ቀርነት ሳይሆን በተለያዩ መስኮች እያስመዘገበችው በሚገኘው ሁለንትናዊ እድገት ሰንደቅ ዓላማዋን ከፍ ከፍ እያደረገች እንደምትገኝ ተናግረዋል፡፡

ባለስልጣኑ የወጣቶችንና ሴቶችን የሚዲያ ተጠቃሚነት ለማጎልበት እንደሚሰራ ገለፀ

የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን በ2ኛው የእድገትና ትራንስፎርማሽን ዕቅድ(ዕትዕ) ትግበራው ላይ የወጣቶችንና ሴቶችን የሚዲያ ተጠቃሚነት የበለጠ ለማጠናከር የሚረዱ ተግባራትን እንደሚያከናውን ገለፀ፡

ባለስልጣኑ በ2ኛው ዕትዕ ላይ ከኢትዮጵያ እና ከአዲስአበባ ወጣቶችና ሴቶች ፌዴሬሽን አመራርና አባላት ጋር ጥቅምት 04/2008 ዓ.ም. ውይይት አካሂዷል::

የባለስልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ልዑል ገብሩ በውይይቱ ላይ እንደተናገሩት በመጀመሪያው ዕትዕ አበረታች ስራዎች የተከናዎኑ ቢሆንም ባለስልጣኑ የወጣቶችንና ሴቶችን የሚዲያ ተጠቃሚነት የበለጠ ለማጠናከር የሚረዱ ተግባራትን በ2ኛው ዕትዕ ያከናውናል፡

በብሮድካስት አገልግሎት በሚሰራጩ ማስታወቂያዎች ዙሪያ ውይይት ተደረገ

በብሮድካስት አገልግሎት በሚሰራጩ ማስታወቂያዎች በሚስተዋሉ ችግሮችና መፍትሔዎቻቸው ዙሪያ ላይ መስከረም 27 ቀን 2008 ዓ.ም በአዲስ አበባ ከተማ ውይይት ተደረገ፡

በባለሥልጣኑ የሕግና ማስታወቂያ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ግዛው ተስፋዬ የማስታወቂያ አዋጅ ከወጣ በኃላ ያለው አፈፃፀምና በአፈፃፀሙ እየታዩ ባሉት ችግሮች ዙሪያ ለውይይቱ መነሻ የሚሆን ፅሑፍ አቅርበዋል፡፡ በመነሻ ሀሳቡ በሞኒተሪንግና ኢንስፔክሽን ስራዎች የተገኙ ግብዓቶች ቀርበዋል፡

በዚህም በብሮድካስት የሚተላለፉ ማስታወቂያዎች የማስታወቂያና ፕሮግራም መቀላቀል፣ ከይዘትና ከሸማቾች መብት ጥበቃ፣ ከጊዜ ምጣኔ፣ ከማስታወቂያ አቀማመጥ/አደራደር፣ ተመሳሳይ ማስታወቂያን ከ 2 ጊዜ በላይ ከመደጋገም፣ ከስፖንሰር መግለጫ አጠቃቀም ፣ በማስታወቂያ መቋረጥ ከሌለባቸው ፕሮግራሞች አንፃር እና ሌሎች ጉዳዮች ላይ ሰፊ ክፍተቶች እንደሚስተዋሉ ተገልጿል::

JoomShaper