A- A A+

አርስተ ዜና
  • Loading

ዜና

ባለስልጣኑ ለድባጤ ወረዳ በማህበረሰብ ሬድዮ ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጠ

 

የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለሥልጣን ለድባጤ እና አካባቢው ማኅበረሰብ በማኅበረሰብ ሬዲዮ አገልግሎት ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ከነሐሴ 19 እስከ 22 ቀን 2006 .ም በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት በምትገኘው የድባጤ ከተማ ሰጠ፡

 

የባለሥልጣኑ የመገናኛ ብዙኃን ብቃት ማረጋገጫ ቡድን መሪ አቶ /ጊዮርስ አብርሃ እንደተናሩት ስልጠናው ለወረዳው አመራሮች፣ ለቦርድ አባላት እና ለጠቅላላው ጉባኤ የተሰጠ ሲሆን የማኅበረሰብ ሬዲዮ ምንነት፣ የማኅበረሰብ ሬዲዮ ዓይነቶች እንዲሁም የማኅበረሰብ ሬዲዮ ተግባርና ኃላፊነቶች በሚሉ ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ ስልጠና ተሰጥቷል፡፡

 

 ለየዘናዎቻችን አስተያየት መስጠት ከፈለጋችሁ በየዘናዎቹ ስር ያለውን comment የሚለውን ክሊክ በማድረግ አስተያየት እንድትሰጡን በአክብሮት እንጠይቃለን፡፡

JoomShaper
CLOSE WINDOW   X

ማስታወቂያ

በሬዲዮና በቴሌቭዥን በተላለፉ ፕሮግራሞች፣ ዜናዎችና ማስታወቂያዎች ላይ ቅሬታ እና ጥቆማ ካለዎት ለባለስልጣኑ በስልክ፣ በፋክስ ወይም በድረገጽ ማቅረብ ይችላሉ፡፡ 

አድራሻ፡-

ስልክ +251115538760/59

ፋክስ +251115536750/67