A- A A+

አርስተ ዜና
  • Loading

ዜና

የባለስልጣኑ ቦርድ በዛሚ 9ዐ.7 ሬዲዮ ጣቢያ ለሚሰራጨው «የውስጥ አዋቂ ፕሮግራም» የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ሰጠ፡፡

ቦርዱ በኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን በዛሚ 9ዐ.7 ሬዲዮ ጣቢያ በሚሰራጨው የኢትዮፒካሊንክ ፕሮግራም ላይ ባስተላለፈው የእግድ ትዕዛዝ መነሻነት ከጣቢያው ለቀረበለት ቅሬታ መርምሮ ውሳኔ መስጠቱን ሐምሌ 14 ቀን 2ዐዐ7 ዓ.ም ገለጸ፡፡
ቦርዱ የሰጠውን ውሳኔ ለጋዜጠኞች ይፋ ያደረጉት የባለስልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ልዑል ገብሩ ሲሆኑ የባለስልጣኑ ቦርድ የቀረበለትን ቅሬታ መርምሮ አስተማሪ የሆነ ውሳኔ ሰጥቷል ብለዋል፡፡

ጋዜጣዊ መግለጫው በተሰጠበት ወቅት


በዚህም ባለስልጣኑ በዛሚ 9ዐ.7 በሚተላለፈው የኢትዮፒካሊንክ ፕሮግራም ላይ የሰጠው የዕግድ ትእዛዝ ተነስቶ በጣቢያው ለሚተላለፈውና የኢትዮፒካሊንክ ፕሮግራም ውስጥ ለሚሰራጨው «የውስጥ አዋቂ ፕሮግራም» ለፈጸመው ጥፋት የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ እንዲሰጠው እና ጣቢያውም ውሳኔውን እንዲያስፈጽም የአቶ ዳንኤል ተገኝና የአቶ አብርሃም ግዛውን መልስ የመስጠት መብት እንዲያከብር እንዲሁም ግለሰቦቹ የሚሰጡትንም ምላሽ በተመጣጣኝና በተመሳሳይ ጊዜና ፕሮግራም እንዲሰራጭ እና የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ውሳኔው ተግባራዊ ስለመደረጉ እንዲከታተል መወሰኑን በመግለጫው ተገልጿል፡፡

የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን የተቋቋመበት ዋና ዓላማ ለፖለቲካዊ፣ ለኢኮኖሚና ለማህበራዊ ዕድገት አስተዋጽኦ የሚያደርግ ጥራቱ የተጠበቀ ቀልጣፋና አስተማማኝ የመገናኛ ብዙሃን እንዲስፋፋ ማድረግና መቆጣጠር ነው፡፡
በመጨረሻም በሬዲዮና ቴሌቭዥን በሚተላለፉ ፕሮግራሞች፣ ዜናዎችና ማስታወቂያዎች ላይ ህብረተሰቡ ቅሬታና ጥቆማ ካለው ለባለስልጣኑ በማቅረብ ውሳኔ ማግኘት እንደሚችል ተገልጿል፡፡

በሽብርተኝነት እና አክራሪነት ዙሪያ ለባለሥልጣኑ ሠራተኞች ስልጠና ተሰጠ

በሽብርተኝነትና አክራረሪነት ዙሪያ ለኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለሥልጣን ሠራተኞች ከሰኔ 12-13 በጊዮን ሆቴል ስልጠና ተሰጠ፡፡

ስልጠናውን የሰጡት የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ፅ/ቤት ሚንስትር ዲኤታ የሆኑት አቶ ሽመልስ ከማል ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ሽብርተኝነትን አስመልክቶ ሁሉንም የሚያስማማ ትርጓሜ ለመስጠት በርካታ ጥረቶች ያደረገ ቢሆንም አሁንም ድረስ ያልተሳካ መሆኑንና የተለያዩ ሀገራት እንደየራሳቸው ተጨባጭ ሁኔታ ትርጓሜ መስጠት መቀጠላቸውን ጠቅሰው የሀገራችን የፀረ ሽብር ሕግ የሚያተኩርባቸው ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ገለፃ አድርገዋል፡፡

ሽብርተኝነት በባህሪው ከተራ ወንጀል በእጅጉ የተለየ በመሆኑ ለብቻው ሕግ እንዲወጣለት አስፈልጓል ያሉት ሚንስትር ዲኤታው ሕጉ ምንም እንኳን ከተለያዩ አካላት ትችቶች የሚቀርቡ ቢሆኑም ትችቶቹ በተጫባጭ ሲታዩ ምንም መለኪያ የሌላቸው ናቸው ብለዋል፡፡

JoomShaper