A- A A+

አርስተ ዜና
  • Loading

ዜና

ከባለሥልጣኑ ለተውጣጡ ባለሙያዎች በኤች አይ ቪ/ኤድስ ዙርያ ስልጠና ተሰጠ

የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለሥልጣን ሠራተኞች ከነሐሴ 6 እስከ 8 ቀን 2006 ዓ.ም «ኤች አይ ቪ ኤድስን መከላከልና ቫይረሱ በደማቸው ውስጥ ያለባቸውን መንከባከብ» በሚል ርዕስ ዙርያ በተቋሙ የመሰብሰቢያ አዳራሽ ስልጠና ተሰጣቸው፡፡

ስልጠናው በኤች አይ ቪ/ኤድስ ምንነት፣ መተላለፊያው መንገድ፣ ለቫይረሱ ተጋላጭ የሚያደርጉ ማህበራዊ ጉዳዮች፣ ለመከላከል መደረግ ያለበት ጥንቃቄ፣ ቫይረሱ በደማቸው ውስጥ ያለባቸው ሰዎች እንዴት መኖር እንደሚችሉና እነዚህን ወገኖች እንዴት መርዳትና መንከባከብ እንደሚገባና በሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ነው፡፡

በባለሥልጣኑ የሴቶች፣ ወጣቶችና ህፃናት ጉዳይ ማስተባበርያ ሀላፊ ወ/ሮ ዱሬቲ ታደሰ እንደተናገሩት የስልጠናው ዓላማ ባለሙያዎቹ በቫይረሱ ዙርያ ወቅታዊ መረጃ በመያዝ ራሳቸውን እንዲጠብቁና ቫይረሱ በደማቸው ውስጥ ያለባቸውን ወገኖች በመንከባከብ ረገድም የራሳቸውን አስተዋፅኦ እንዲያደርጉ ለማስቻል ነው ብለዋል፡፡

ከአሰልጣኞች አንዱ የሆኑት አቶ እዮብ እንደተናገሩት የኤች አይ ቪ/ኤድስ ስርጭት ምንም እንኳን እየቀነሰ መምጣቱ ቢነገርም በዓለማችን ብዙ የሰው ሂወት እየቀጠፈ ይገኛል፡፡ በመሆኑም ሁሉም ሰው ራሱን በመጠበቅና ቫይረሱ በደማቸው ውስጥ ያለባቸው ወገኖችን በመንከባከብ ጤናማ ትውልድ መፍጠር ይገባል ብለዋል፡፡

ባለሥልጣን መ/ቤቱ ተቋሟዊ ትራንስፎርሜሽንን ለማሳካት ማቀዱን ገለጸ

የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለሥልጣን ሠራተኞች በ2006 በጀት ዓመት የሥራ አፈጻጸምና በ2007 በጀት ዓመት ረቂቅ ዕቅድ ላይ በመ/ቤቱ የስብሰባ አዳራሽ ሐምሌ 23/2006 የአንድ ቀን ውይይት አካሄዱ፡፡ የውይይቱ አስፈላጊነት በረቂቅ ዕቅዱ የተስተዋሉ ክፍተቶች ፣ መካተት ሲገባቸው ያልተካተቱ ሥራዎች ፣አስተያየቶችና ጥያቄዎች እንዲቀርቡ በማድረግ ለዋናው ዕቅድ ግብዓት ለማሰባሰብ ነው፡፡ ውይይቱንየመሩትየባለሥልጣኑዋናዳይሬክተርአቶዘርአይአስገዶምናቸው፡፡

ውይይቱ ከተካሄደበት ቀን አስቀድሞ የሥራ ክፍሎችን በቡድን በቡድን በመመደብ በረቂቅ ዕቅዱ ላይ በስፋት እንዲወያዩ ተደርጓል፡፡ ሠራተኞችም ረቂቅ ዕቅዱን በመተግበር ሂደት ሊያጋጥሙ የሚችሉ ችግሮችን፣ ቢስተካከሉ ባሏቸው ጉዳዮች ላይ አስተያየታቸውን ገልጸው በዕቅዱ ላይ ያሏቸውን ጥያቄዎች አቅርበው ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል፡፡

 ለየዘናዎቻችን አስተያየት መስጠት ከፈለጋችሁ በየዘናዎቹ ስር ያለውን comment የሚለውን ክሊክ በማድረግ አስተያየት እንድትሰጡን በአክብሮት እንጠይቃለን፡፡

JoomShaper
CLOSE WINDOW   X

ማስታወቂያ

በሬዲዮና በቴሌቭዥን በተላለፉ ፕሮግራሞች፣ ዜናዎችና ማስታወቂያዎች ላይ ቅሬታ እና ጥቆማ ካለዎት ለባለስልጣኑ በስልክ፣ በፋክስ ወይም በድረገጽ ማቅረብ ይችላሉ፡፡ 

አድራሻ፡-

ስልክ +251115538760/59

ፋክስ +251115536750/67